542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytuje klient, který požádá o poskytnutí finanční služby správcem osobních údajů nebo osoba, která je nebo bude ve smluvním nebo jiném vztahu ke správci.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme jsou:

 • osobní údaje včetně rodného čísla, které jsme získali v rámci žádosti, uzavření, plnění či neplnění smlouvy o finanční službě nebo také v rámci zajištění splnění závazků
 • soubor informací týkajících se bonity, důvěryhodnosti a platební morálky získaný z registrů vedených sdružením SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČ: 69346925, jehož jsme členem
 • soubor informací vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta v rámci Nebankovního registru klientských informací

Doba zpracování osobních údajů:

 • Pokud vám finanční služba nebude poskytnuta, zpracováváme osobní údaje po dobu 6 měsíců ode dne podání žádosti.
 • Pokud uvedete nepravdivé informace, zpracováváme osobní údaje po dobu ochrany práv správce.
 • V případě, že se Home Credit a.s. rozhodne finanční službu poskytnout, jsou tyto informace zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o finanční službě nebo jejich zajištění a jsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Dále jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje po dobu platnosti vašeho souhlasu dle příslušných ustanovení úvěrových podmínek.
 • Pro zasílání nabídek produktů a služeb zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu 10 let.
 • Zpracování údajů v rámci registrů SOLUS trvá po dobu 3 let po datu úhrady posledního finančního závazku.
 • Zpracování údajů v Nebankovním registru klientských informací trvá po dobu trvání úvěrové smlouvy a dále po dobu dalších 4 let od úplného vyrovnání závazků klienta, a to do toho okamžiku, který nastane později.
 • Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., v platném znění, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smlouvy.

Souhlas k zasílání nabídek produktů a služeb lze odvolat kdykoliv. Pro další informace o možnosti odvolání souhlasu platí ustanovení úvěrových podmínek.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro tyto účely:

 • identifikace údajů klienta
 • posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby, která zahrnuje ověření získaných osobních údajů
 • uplatnění práv a povinností z úvěrového nebo zajišťovacího vztahu
 • ochrana práv správce
 • využívání osobních údajů, které jsou nezbytné pro zasílání nabídky produktů a služeb
 • vytvoření souboru informací v rámci registrů klientských informací (Solus, Nebankovní registr klientských informací- dále jen „NRKI“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací (Solus, NRKI a Bankovního registru klientských informací- dále jen „BRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta
 • umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací (Solus, NRKI, BRKI)
 • plnění povinností uložených správci právními předpisy

Spolupracujeme

Příjemci osobních údajů

 • osoby ve skupině PPF: Air Bank a.s., Praha, IČO 29045371; O2 Czech Republic a.s., Praha, IČO 60193336; Autotým, s.r.o., Praha, IČO 03040836; Zonky s.r.o., Praha, IČO 03570967; PPF banka a.s., Praha, IČO 47116129; HC Broker, s.r.o., Brno, IČO 29196540 - za účelem nabídky produktů a služeb
  a marketingovými průzkumy, za účelem posuzování úvěruschopnosti a ochrany práv a právem chráněných zájmů správce a příjemce při sjednávání
  a poskytování finančních služeb,
 • společnosti Česká pojišťovna a.s., Praha, IČO 45272956; Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., Praha, IČO 61858692; Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Praha, IČO 49240749 - za účelem nabídky produktů a služeb a marketingovými průzkumy, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce
  a příjemce při sjednávání a poskytování finančních služeb,
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha, IČO 47116617; Uniqa pojišťovna, a.s., Praha, IČO 49240480; Česká pojišťovna a.s., Praha, IČO 45272956; Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Praha, IČO 49240749; UNITED ASSISSTANCE, a.s., Praha, IČO 27755932 - pro poskytování doplňkových služeb pojištění subjektu údajů a předmětů financování a asistenční služby,
 • AB 4 B. V., Amsterdam; AB 5 B.V., Amsterdam; AB 6 B.V., Amsterdam – plnění právních povinností
 • provozovatelé registrů klientských informací: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Praha; provozovatel registrů sdružení SOLUS; CNCB, z.s.p.o., Praha, provozovatel Nebankovního registru klientských informací
 • soudní a správní orgány, orgány dozoru a dohledu, státní zástupce, Policie ČR, finanční arbitr
 • zpracovatelé osobních údajů, které správce Home Credit a.s. používá dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jejichž seznam je uveden níže:

Zpracovatelé osobních údajů

 • systémové zpracování osobních údajů: Home Credit International a.s., Praha, IČO 60192666; FBL Services, spol. s r.o., Praha, IČO 25149431; SAS Institute ČR, s.r.o., Praha, IČO 26122529, Společnost pro informační databáze, a.s., Praha, IČO 26118513;
 • osoby spolupracující při zpracování korespondence a telemarketingu: 5 P Agency, spol. s r.o., Brno, IČO 60730838; Česká pošta, s. p., Praha, IČO 47114983; Vlastislav Dvořák, Brno, IČO 40378161; Mediaservis. S.r.o, Praha, IČO 241 97 360, MediaCall, s.r.o., Praha, IČO 24198013; Comdata Czech a.s., Praha, IČO 26418037; Crystal Call, s.r.o., Zlín IČO 29298415, COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o., Praha, IČO 26689511;
 • osoby spolupracující při vydávání úvěrových karet: PPF banka a.s., Praha, IČO 47116129; Raiffeisenbank a.s., Praha, IČO 49240901; Global Payments Europe, s.r.o., Praha, IČO 27088936,
 • osoby spolupracující při vymáhání pohledávek: JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, Brno, IČO 66203856; Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, IČO 04198506; CREDIT MANAGEMENT a.s., Praha, IČO 26909910; Mgr. Peter Olejár, advokát, Brno, IČO 02480573;
  JUDr. Petr Pečený, advokát, Praha, IČO 11371544; CollectionsPro, s.r.o., Praha, IČO 28874803; Mgr. Vladimír Štekl, advokát, Brno, IČO 66253144; Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o, Praha, IČO 28509951; Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát, Brno, IČO 71345825;
  BBH, advokátní kancelář, s.r.o., Praha, IČO 26143119; Společnost pro rozhodčí řízení a.s., Praha, IČO 26421381; JUDr. Radim Kuchta, rozhodce, Brno, IČO 66203813; JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Brno, 66208238; JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor, Brno, IČO 18146937;
  JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Svitavy, IČO 68110642; Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutorka, Brno, IČO 04152140; Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor, Brno, IČO 66253209; JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Praha, IČO 47097213; JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor, Plzeň, IČO 62188178; JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Přerov, IČO 66246750; JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Klatovy,
  IČO 71238573; JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Brno, IČO 60531355; M.B.A. Finance s.r.o., Praha, IČO 27407209; B4B INKASSO s.r.o., Havířov, IČO 26794845; Rasmussen & Lundquist Holding a.s., Praha, IČO 279 03 095; KORDEX spol. s r.o., Praha IČO 24661058; APS CZ SERVICING s.r.o., Praha, IČO 29143683; Domanský s. r. o., Praha, IČO 629 14 910 ; Car Aukce, spol. s r.o., Praha, IČO 26972697; Ing. Marek Semela, Ph.D., Brno, IČO 75814391; Ing. Vladimír Tylšar, Vrbno pod Pradědem, IČO 45610851; Tomáš Taraba, soudní znalec, Hradec Králové, IČO 45941351; Patrik Němec, Kyjov, IČO 01753061; JUDr. Bohdan Hallada, notář, Praha, IČO 25800841; JUDr. Dana Menclerová, notářka, Vsetín, IČO 25802216.

Volba rozhodnutí

Žádost o poskytnutí finanční služby není podmíněna udělením souhlasu klienta s ověřením jeho osobních údajů a se získáním informací nutných pro posouzení žádosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí finanční služby. Společnost Home Credit a.s. může v rámci rozhodování o poskytnutí finanční služby přihlédnout k tomu, zda byl společnosti udělen souhlas tyto údaje získat a ověřit.

Další informace

 • odchylky od výše uvedeného mohou být dohodnuty smluvně
 • osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně
 • klient poskytující údaje má práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména § 11, 12 a 21
 • informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.homecredit.cz
 • v případ porušení zákonných povinností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů