542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Úvěrové podmínky

Smluvní úvěrové podmínky jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy. Upravují práva a povinnosti mezi námi a klientem, kterému jsme poskytli úvěr na základě úvěrové smlouvy. Dále obsahují práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru, kterou klient uzavírá zároveň s úvěrovou smlouvou.

Aktuální úvěrové podmínky

Další informace

Úvěrové podmínky přímo pro vás

Kód naleznete nad logem v levém horním rohu vaší smlouvy